Catedra

Director, prof. MIHOCIU Daniel

Consilier educativ, prof. PAVEL Ionelia – Ramona

Educatoare:

 Ed. MARIN Săftica – Grădiniţa Slobozia – Blăneasa (Odaia)– responsabilă a comisiei

 Prof. pt  înv. preşcolar MEDELEANU Iuliana – Grădiniţa cu program normal, com. Negrileşti

Prof. pt  înv. preşcolar  MARDARE Dorinela – Grădiniţa cu program normal, com.  Negrileşti

Învăţători:

Clasa Pregătitoare, prof. pt. înv. primar OANCEA Viorica – responsabilă a comisiei

Clasa I, Înv. SĂLĂVĂSTRU Daniela

Clasa a II – a, Prof. pt. înv. primar,   FUICĂ – HAISLER Mariana

Clasa a III – a, Prof. pt. înv. primar, MĂNĂILĂ Ovidiu – Nelu

Clasa a IV – a, Prof. pt. înv. primar PURCEL Tanţa

 

Comisia metodică – Profesori 

prof. ILISOI Jan, religie –  responsabil al comisiei

prof. PAVEL Ramona – Ionelia, limba și literatura română, limba latină, diriginte, clasa a VIII – a

prof. JAMBRU Mihaela, limba engleză, diriginte, clasa a V -a

prof. CONSTANDACHE Paula, limba franceză

prof. GOLEA  Elena, matematică, educaţie plastică

prof. MIHOCIU Daniel, istorie, cultură  civică, educaţie socială, geografie

prof. TURCULEŢ Violeta, fizică, chimie

prof. NEGRU Adriana – Ramona, biologie, educaţie muzicală, diriginte, clasa a VI – a

prof. GAVRILESCU Dan, geografie

Prof. MIHĂILĂ Claudiu – Narcis, educaţie fizică, diriginte, clasa a VII -a

prof. AEVOAEI Măndica, educaţie tehnologică

prof. FLOREA George – Lucian, opţional „Micul informatician”

Psiholog MANEA Monica

Personal didactic – auxiliar:

Informatician, FLOREA George – Lucian

Secretar, FLOREA Alis – Mărioara

Contabil, Ec. MOROZAN  Forin